Disclaimer

Ondanks de continue aandacht en zorg die Autohuis Amersfoort besteed aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden auto’s kan Autohuis Amersfoort B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of actualiteit van de op de website www.autohuisamersfoort.nl aangeboden informatie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Voor actuele informatie over desbetreffende onderwerpen kunt u contact opnemen met Autohuis Amersfoort B.V..

Autohuis Amersfoort B.V. sluit enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzich verband houdt met het gebruik van de website en/ of informatie van de website uit. Ook is Autohuis Amersfoort B.V. niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is. Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Autohuis Amersfoort B.V. is niet aansprakelijk voor websites die via een link kunnen worden bereikt vanuit de onze website.

Bezoekers van de website mogen geen auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en/of teksten kopiëren, reproduceren of verveelvoudigen zonder toestemming van Autohuis Amersfoort B.V.. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer) netwerk.